Meny Firma
Produkter
Tjenester
Kontakt
English

Høyttalere
Avspillere
Sensorer
Software
Hardware


   
 

Produkter

Soundscape Studios er forhandler av utstyr fra de fleste produsenter innenfor lyd, bilde og datautstyr.
I tillegg importerer vi en rekke spesialprodukter, som kan designes/tilpasses etter brukerens ønsker. Dette gjelder spesielt høyttalere. sensorer og avspillere for lyd og bilde. Våre websider viser kun et lite utvalg av de produktene vi har eller kan skaffe til veie.

Soundscape Studios produserer selv lydrutings-matriser med styringsprogram for lydposisjonering.
Vi utvikler også software for styring, posisjonering og sanntidsbearbeiding av lyd.

Stabilitet og fleksibilitet er utslagsgivende
for vårt produktutvalg

dvc
Lydrutingsmatrise laget av Soundscape Studios